‘Beleggers moeten uit steden wegblijven’: verbod op komst?


Inspiratie / maandag, juli 12th, 2021

Enkele Nederlandse steden hebben laten weten dat zij het beleggers op de woningmarkt moeilijker willen maken. Veel deskundigen wijzen met een boze vinger richting de beleggers en hun aandeel in het enorme woningtekort waar Nederland onder lijdt. Met de nieuwe maatregel hopen diverse steden hierop in te spelen.

Beleggersverbod per 2022

Het FD schreef aan het begin van de zomer dat Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem uiterlijk begin 2022 met een beleggersverbod te komen. Dit moet niet in heel deze steden gaan gelden, maar puur in bepaalde wijken. Het verbod moet de krapte en de rijzende prijzen tegengaan. Het beleggersverbod in de stadsdelen houdt in dat beleggers in deze wijken geen goedkope of middeldure panden mogen opkopen met het doel om die te verhuren.

Eerder dan verwacht

De steden willen met dit besluit ervoor zorgen dat de woningmarkt in de komende vijf jaar iets meer ademruimte krijgt. Met de verwachting dat het verbod voor beleggers begin 2022 al ingaat, hebben de steden een flink gat geslagen in de tijdsplanning. Eerder zou het naar verwachting nog maanden langer moeten duren voordat beleggers uit bepaalde wijken konden worden geweerd.

Positieve reacties

Volgens de financiële krant reageren meerdere partijen op het beoogde verbod. Vooral onder gemeentebestuurders is het animo groot. Zodra de Eerste Kamer instemt met het idee, willen de zeven grootste gemeenten aan de slag met een dergelijk verbod. Ook bestuurders in Leeuwarden en de Zaanstad hebben hun interesse geuit.

Ook negatieve reacties

Het zijn echter niet louter positieve reacties rondom het plan. Beginnend bij de beleggers zelf, heerst er als vanzelfsprekendheid minder blijdschap rondom de ingrijpende plannen. Maar ook De Nederlandse Bank zou kritisch zijn. Volgens hen is het niet zeker door deze maatregel de huurprijzen in de vrije sector opeens zullen dalen. Ook andere deskundigen hebben hun twijfels, zoals hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer: “Starters krijgen iets meer mogelijkheden om minder achter het net te vissen, maar je voegt hierdoor niet geen extra woningen toe.”

Of bijvoorbeeld een makelaar Zaandam of makelaar Amstelveen vanaf begin 2022 meer keuze heeft voor koopstarters, moet de tijd dus vooralsnog gaan leren. We moeten nu eerst wachten op een besluit van de Eerste Kamer. To be continued.